Agapostemon sp.

Previous

Metallic Green Bee - Agapostemon sp.
Middle Percha, Black Range
New Mexico
On Asclepias tuberosa interior - Butterfly Milkweed

IMG_2684
© Robert Barnes 2018